PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH  
Trường THCS Đức Bình
Thôn Đồng Phú - Xã Đức Bình Tây- Sông Hinh- Phú Yên
 
   
Chào mừng bạn đến website Trường THCS Đức Bình
  TÌM KIẾM

    + lịch công tác T4 thang 10 [09:08:23 07-10-2013]

    + lịch công tác T3 thang 10 [09:08:35 07-10-2013]

    + lịch công tác T2 thang 10 [09:08:52 07-10-2013]

    + lịch công tác T1 thang 10 [09:09:08 07-10-2013]

    + lịch công tác thang 9 [09:49:01 04-10-2013]

    + thi học sinh giỏi cấp trường [09:52:21 04-10-2013]

    + tập huấn KĐCL [10:40:38 14-09-2013]

THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  LIÊN KẾT WEBSITE
PHIM PHÓNG SỰ
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THÔNG KÊ TRUY CẬP
 Hôm nay :   53
 Hôm qua :    17
 Tổng cộng :   33561
 
   tin mới nhà trường
   
  Cập nhật vào lúc: 06:04:14 19-03-2014  

UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số:  39/SGDĐT-GDTrH

V/v kiểm tra trường THCS

Đức Bình đạt chuẩn quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Phú Yên, ngày  04   tháng 3  năm 2014

                 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Hinh

 

 

                  Thực hiện Quyết định số 1558/QĐ-UBND, ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh năm học 2013-2014; được sự ủy quyền của UBND tỉnh Phú Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch kiểm tra tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia trường THCS Đức Bình-huyện Sông Hinh theo kế hoạch sau:

1. Thời gian kiểm tra

01 ngày, 21/3/2014 (buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút)

2. Thành phần của đoàn kiểm tra

Theo Quyết định 1558/QĐ-UBND, ngày 12/9/2013 của UBND Tỉnh và Quyết định  1882/QĐ-SGDĐT, ngày 02/12/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

                  3. Nội dung kiểm tra

Theo thông tư 47/2012/TT-BGDĐT, ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia và văn bản liên quan khác của các Bộ, Ngành.

 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Sông Hinh hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nhân sự để tạo điều kiện đoàn kiểm tra làm việc thuận lợi, đúng theo kế hoạch./.

 

Nơi nhận:                                                              KT.GIÁM ĐỐC

- UBND Tỉnh (để b/cáo);                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên (để th/hiện);                                                           (Đã ký)

- Lưu: VT, GDTrH.                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                   

 

          Ngô Ngọc Thư

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    lễ khai giảng trường THCS Đức Bình [15:34:58 20-09-2013]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Đức Bình
Địa chỉ :Thôn Đồng Phú - Xã Đức Bình Tây- Sông Hinh- Phú Yên
Điện thoại :0573505588
Thư điện tử: ducbinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 Trường THCS Đức Bình