PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÔNG HINH  
Trường THCS Đức Bình
Thôn Đồng Phú - Xã Đức Bình Tây- Sông Hinh- Phú Yên
 
   
Chào mừng bạn đến website Trường THCS Đức Bình
       
 
  Danh sách giáo án
LOẠI GIÁO ÁN:
STT Tiều đề Nguồn cung cấp
1 giáo án vật lý 6789[ 19-03-2014]
2 từ trái nghĩa[ 19-03-2014]
3 trang trí 2[ 19-03-2014]
4 trang trí[ 19-03-2014]
5 tự lập[ 18-03-2014]
6 tích cực tự giác[ 18-03-2014]
7 sở hữu tài sản[ 18-03-2014]
8 [ 18-03-2014]
9 CT - CN của hoa[ 18-03-2014]
10 cấu tạo và chức năng của hoa[ 18-03-2014]
11 cây hô hấp không[ 18-03-2014]
12 tổ chức thông tin trong máy tính[ 17-12-2013]
 
 
     
 
  DANH MỤC GIÁO ÁN
     
 
Mở hết tất cả Thu lại tất cả
 
     
 
     
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
Trường THCS Đức Bình
Địa chỉ :Thôn Đồng Phú - Xã Đức Bình Tây- Sông Hinh- Phú Yên
Điện thoại :0573505588
Thư điện tử: ducbinh.pgdsonghinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 Trường THCS Đức Bình